onsdag 1. mai 2013

Om Innflytterdagen

Innflytterdagen - en stor suksess!

Formålet med dagen er å skape trivsel, samt gjøre Molde kjent som et godt sted å flytte til.

Arrangementet blir gjennomført i Molde sentrum. Lag, organisasjoner og næringsliv viser gjennom stands og egne aktiviteter det store mangfold av aktiviteter som finnes i byen.
Den første Innflytterdagen i Molde ble avviklet lørdag 27. august 2005, og hele 63 lag, foreninger, organisasjoner og næringsliv stilte med stand i Molde sentrum i 2005.

I 2007 satte vi deltagerrekord med 93 deltakere fra lag, organisasjoner og næringsliv.


Denne unike muligheten for lag og foreninger til å markedsføre seg og interessenter til å orientere seg har spredd seg til andre byer og tettsteder som har "kopiert" konseptet.

Bildene til høyre viser stemningsbilder fra dagen.