torsdag 13. februar 2014

Om JCI Molde


 

 

JCI Molde står bak prosjektet Innflytterdagen.

JCI er en organisasjon for unge mennesker mellom 18 og 40 år som ønsker personlig utvikling og ledertrening.

JCI medlemmer skal kunne utvikle seg i trygge omgivelser. Vi gir unge mennesker muligheten til å utfordre seg selv og overvinne egne begrensninger.

Som medlem vil du få en merkbar personlig utvikling gjennom prosjektarbeid, styrearbeid, kurs og praktisk trening.

Du vil oppleve kameratskap med positive mennesker – alle med ønske om læring - og et utvidet nettverk.

Viktige samfunnsprosjekter for JCI Molde er:
1. Innflytterdagen

                                    
2. Kids First

Vil du vite mer?

Junior Chamber International: www.jci.cc
Junior Chamber International Molde: www.jci.no/molde

Eller kontakt oss på:
mail: molde@jci.no