torsdag 13. februar 2014

Konkurranse

JCI Molde gir ut to priser i forbindelse med Innflytterdagen.


Beste standDenne prisen gis til en stand på Innflytterdagen på grunnlag av følgende kriterier:
  • Hvordan formidles foreningens budskap
  • Attraktivitet
  • Imøtekommenhet
  • Kreativitet
Beste stand premieres med et gavekort på Kr 2500,- gitt av Molde Sentrum.

Innflytterprisen


Denne prisen gis til en innflytter eller moldenser på grunnlag av følgende kriterier:

  • Innflytteren skal ha utmerket seg med frivillig innsats og engasjement på en slik måte at det er skapt trivsel og deltagelse for flere i lokalsamfunnet.
  • En moldenser skal ha utmerket seg med sin innsats overfor en eller flere innflyttere på en slik måte at det er skapt trivsel og Molde er blitt kjent som et godt sted å flytte til. Personen har informert og engasjert innflyttere til deltagelse og trivsel, eller bidratt til å legge til rette for innflyttere i Molde.
  • Prisen skal synliggjøre viktigheten av at innflyttere engasjerer seg i lokalsamfunnet og at beboere tar godt i mot sine innflyttere.
  • Prisen skal gis på grunnlag av aktiviteter i egen regi, eller gjennom en lokal forening/gruppe.

    Påmelding av kandidater kan foreløbig gjøres på epost: post@innflytterdagen.no